Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vast gesteld door Marc Bol Massage en Stresscounseling worden gehanteerd om de Massagebehandelingen / Stresscounseling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij ga ik er vanuit dat u hiervan vooraf kennis heeft genomen en hiermee akkoord gaat.

Totstandkoming van een afspraak
 • De afspraak komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een massage of coachgesprek en Marc Bol Massage en Stresscounseling heeft aangegeven de behandeling te zullen uitvoeren.
Openingstijden van de praktijk
 • Ik werk op afspraak in mijn praktijk in Stompetoren van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en in de avond van 19:00 tot 21:00 uur.
 • Ik werk elke maandag bij Stichting NiKo van 10:00 tot 17:00 uur.
Afspraak boeken en annuleren
 • Dit kan via de website, e-mail, telefonisch of persoonlijk bij mij aan de praktijk.
 • Bij het maken of boeken van een afspraak wordt altijd uw naam, geboortejaar, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Deze gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden.
 • Marc Bol Massage en Stresscounseling dient tijdens de aanmelding juist te worden geïnformeerd over lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de cliënt, voor zover deze bekend zijn en van invloed of belang kunnen zijn voor het ondergaan van de overeengekomen behandeling.
 • Marc Bol Massage en Stresscounseling behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een behandeling weigeren.
 • Annuleren is kosteloos, maar dient minimaal 24 uur van te voren via e-mail, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk door de cliënt of een gemachtigde te geschieden. Wanneer dit wordt verzuimt of vergeten, zullen de kosten in rekening gebracht worden.
 • In geval de cliënt wegens aantoonbare overmacht is verhinderd om de gemaakte afspraak na te komen, worden er geen kosten in rekening gebracht. De cliënt brengt Marc Bol Massage en Stresscounseling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte (telefonisch of per e-mail).
 • In geval van ziekte/overmacht van de masseur/stresscouncelor zal ik, Marc Bol, de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen (telefonisch of per e-mail) en een vervangende afspraak met u maken.
 • Bij Marc Bol Massage en Stresscounseling kunt u ook een cadeaubon kopen en laten inwisselen voor de behandeling welke daarop vermeld staat. Deze bon is geldig tot één jaar na uitgifte.
 • De uitgegeven cadeaubon is alleen inwisselbaar bij Marc Bol Massage en Stresscounseling.
 • Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Een cadeaubon wordt eerst betaald via een door mij, aan u toegestuurde factuur. Hierop staan vermeld uw persoonsgegevens. Vervolgens stuur ik de cadeaubon per mail naar u toe en kunt u deze overhandigen of door mailen aan de persoon voor wie het cadeau bestemd is.
 • Het is ook mogelijk om de cadeaubon aan mij te tonen op de telefoon.
Eerste afspraak en vervolg behandelingen
 • Tijdens een eerste massage of coachgesprek zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage of coachgesprek zal er kort geëvalueerd worden hoe dit ervaren is en hoe men zich voelt.
 • U dient zelf 2 grote badhanddoeken / badlakens mee te nemen (2 stuks minimaal 200 x 90 cm).
 • Uiteraard wordt er voor massageolie gezorgd ( Arnica Sport Massageolie van Weleda).
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling van de behandeling kunt u contant betalen of binnen 7 dagen na facturatie aan mij overmaken per bank.
Vertrouwen en respect
 • Wederzijds respect en een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage of coachgesprek
 • Uit respect voor uw privacy en rust, wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage of coachgesprek.
Privacy en Hygiëne
 • Hygiëne staat hoog in het vaandel in mijn praktijk Marc Bol Massage en Stresscounseling en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht/gewassen. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • U dient zelf 2 grote badhanddoeken / badlakens mee te nemen (2 stuks minimaal 200 x 90 cm)
 • Tijdens en tussen de massages door wordt de massageruimte geventileerd.
 • Dagelijks wordt de vloer in de praktijkruimte gezogen en gedweild. Alle deurknoppen en andere plekken waar handen aan hebben gezeten worden na ieder bezoek met een desinfecterend doekje afgenomen.
 • In het toilet werk ik met wegwerp handdoekjes. De toilet wordt na ieder bezoek met een desinfecterend doekje afgenomen.
 • Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze waarop ik aandacht heb voor jouw en mijn gezondheid.
 • Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dit uiteraard graag.

 

Ten slotte
 • Verstrekte adviezen en behandelingen door Marc Bol Massage en Stresscounseling zijn gebaseerd op kennis en ervaring van Ontspanningsmassage, Sportmassage, Triggerpointmassage, Wellnessmassage en Stresscounseling.
 • De praktijk Marc Bol Massage en Stresscounseling is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • De praktijk Marc Bol Massage en Stresscounseling is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.